Over ons

Lis Hartel
Sinds 1970

De Algemene Voorwaarden

 
PRIVCACYBELEID VAN LIS HARTEL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die LIS HARTEL verwerkt van haar (leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden). Indien je lid wordt van LIS HARTEL of om een andere reden persoonsgegevens aan LIS HARTEL verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: LIS HARTEL, Manegeweg 1, 3941 SP Doorn, 0343-521807, KvK nummer 30146783. De functionaris leden is bereikbaar via secreataris@lishartel.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt LIS HARTEL en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht. b) jouw adresgegevens en indien van toepassing die van jouw wettelijk vertegenwoordiger. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv het indelen van de lessen en social media accounts

2.2 LIS HARTEL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LIS HARTEL. c) naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving: LIS HARTEL gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LIS HARTEL te zenden. Je kunt je afmelden voor deze mailingen door een mail te sturen naar secretaris@lishartel.nl”.

 

3. Bewaartermijnen

3.1 LIS HARTEL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal 3 maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens gewist.

3.2 Je naam en mailadres worden met jouw toestemming na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met LIS HARTEL en je te informeren over de ontwikkelingen van LIS HARTEL.

3.3 Je bankgegevens en de verstrekte machtiging incasso worden uiterlijk 13 maanden na afloop van het lidmaatschap vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LIS HARTEL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LIS HARTEL gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van LIS HARTEL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LIS HARTEL zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop LIS HARTEL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@lishartel.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Openingstijden

Maandag: 9:00 - 18:00
Dinsdag: 9:00 - 21:30
Woensdag: 9:00 - 21:30
Donderdag: 9:00 - 21:30
Vrijdag: 9:00 - 17:00
Zaterdag: 9:00 - 16:00
Zondag: 10:00 - 17:00

Contact

Manegeweg 1
3941 SP Doorn

Telefoon
0343 52 18 07

Wegens onze maatregels omtrent Corona zijn er minder mensen aanwezig op de manege waardoor we de telefoon niet altijd kunnen beantwoorden. Daarvoor verzoeken wij u om via de mail contact met ons op te nemen.
info@lishartel.nl

Overig

Algemene voorwaarden
Cookiebeleid

Lis Hartel 2021 ©

Website door: